YET ile başlayan kelimeler

Başında YET harfleri bulunan 86 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

15 Harfli Kelimeler

Yetiştirdiğimiz

14 Harfli Kelimeler

Yetiştirilmesi, Yetkilendirmek

13 Harfli Kelimeler

Yeteneksizlik, Yetiştirilmek, Yetkilendirme

12 Harfli Kelimeler

Yeteneklilik, Yetiştirilme, Yetkinleşmek

11 Harfli Kelimeler

Yetersizlik, Yetingenlik, Yetişebilen, Yetişicilik, Yetişkinlik, Yetişmeyesi, Yetiştirici, Yetiştirmek, Yetkincilik, Yetkinleşme, Yetkisinden, Yetkisizlik

10 Harfli Kelimeler

Yeteneğini, Yeteneksiz, Yeterlikli, Yeterlilik, Yetişilmek, Yetişmemek, Yetiştiren, Yetiştirim, Yetiştirme, Yetkisinde, Yetmişinci

9 Harfli Kelimeler

Yetenekli, Yeterince, Yetersayı, Yetimhane, Yetişilme, Yetişmesi, Yetiyitim, Yetkinlik, Yetmişlik

8 Harfli Kelimeler

Yeteneği, Yeterlik, Yetersiz, Yetiklik, Yetimler, Yetimlik, Yetingen, Yetinmek, Yetirmek, Yetişgin, Yetişici, Yetişkin, Yetişmek, Yetişmiş, Yetkinci, Yetkinin, Yetkisiz, Yetmemek, Yetmişer

7 Harfli Kelimeler

Yetenek, Yeterli, Yetinme, Yetirme, Yetişek, Yetişen, Yetişim, Yetişir, Yetkeci, Yetkeli, Yetkili

6 Harfli Kelimeler

Yetkin, Yetmek, Yetmez, Yetmiş

5 Harfli Kelimeler

Yetek, Yeten, Yeter, Yetik, Yetim, Yetiz, Yetke, Yetki, Yetme

4 Harfli Kelimeler

Yeti

3 Harfli Kelimeler

Yet

Bazı YET ile başlayan kelimelerin eş anlamlıları


yet : kudret, kuvvet, güç, yeterlilik, yetenek, beceri, maharet
yeteneği : dile gelmek, soğurganlık
yeteneğini : sınamak
yetenekli : kabiliyetli, cidagu, çebi, dirayetli, er, gemisini kurtaran kaptan, istidatlı, liyakat sahibi, liyakatli, mahir, yetişgin
yeteneksiz : kabiliyetsiz, agaçtan maşa olmaz, dirayetsiz, eşek, fasarya, istidatsız, liyakatsiz, zayıf
yeteneksizlik : kabiliyetsizlik
yeterlikli : ehliyetli
yeterlilik : angı, beceri, liyakat, yet
yetersayı : nisap
yetersizlik : boşluk, ehliyetsizlik, kifayetsizlik, fakirlik, ihtiyarlık, iktidarsızlık, özbenimseyiş, yoksulluk, zaaf
yeti : meleke, bellek, kuvve, yetenek, kabiliyet

Bazı YET ile başlayan kelimelerin Sözlük anlamları


yeteneksizlik :

TDK:
isim Yeteneksiz olma durumu, kabiliyetsizlik, istidatsızlık
"Yeteneksizliğini ortaya koyacak bir falso yapmaktan korkuyordu." - Ç. Altan

yetişkin :
TDK:
1. sıfat Yetişmiş, olgunlaşmış
2. Evlenme çağına gelmiş (kimse)
3. ruh bilimi Beden, ruh ve duygu bakımlarından olgunluğa erişmiş olan (kimse)
4. ruh bilimi Gelişimin herhangi bir yönünde veya tümünde duraklama düzeyine erişmiş olan
5. isim Kanunların belirttiği belli bir yaşı aşmış, toplumsal sorumluluklarını bilme durumunda olan genç

yetiştirim :
TDK:
isim Bir hayvana herhangi bir amaçla birtakım alışkanlıklar ve beceriler kazandırma işi

YET ile başlayan kelimelerin geçtiği bazı kitap isimleri


Yeter ki Aşk Koksun Hikayeler - Yazar: Kolektif
Yetenekli Bay Ripley - 1. Kitap - Yazar: Patricia Highsmith
Bir Kıvılcım Yeter - Yazar: Bella Andre
Yeter ki Kararmasın - Yazar: Onat Kutlar
Yeter ki Cesaret - Yazar: Zehra Tekin Orak
Yeter Sustuğum - Yazar: Dimo Stankov
Bir Işık Olsun Yeter - Yazar: Ayşe Şenel Girgin
Nefes Alsan Yeter - Yazar: Özgür Keskin

YET ile başlayan kelimelerin geçtiği Ayetler


KAMER - 44: Yoksa «Biz, intikam almağa gücü yeten bir topluluğuz» mu diyorlar?.

Kelime Bulma Motoru