YETİ ile başlayan kelimeler

Başında YETİ harfleri bulunan 41 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

15 Harfli Kelimeler

Yetiştirdiğimiz

14 Harfli Kelimeler

Yetiştirilmesi

13 Harfli Kelimeler

Yetiştirilmek

12 Harfli Kelimeler

Yetiştirilme

11 Harfli Kelimeler

Yetingenlik, Yetişebilen, Yetişicilik, Yetişkinlik, Yetişmeyesi, Yetiştirici, Yetiştirmek

10 Harfli Kelimeler

Yetişilmek, Yetişmemek, Yetiştiren, Yetiştirim, Yetiştirme

9 Harfli Kelimeler

Yetimhane, Yetişilme, Yetişmesi, Yetiyitim

8 Harfli Kelimeler

Yetiklik, Yetimler, Yetimlik, Yetingen, Yetinmek, Yetirmek, Yetişgin, Yetişici, Yetişkin, Yetişmek, Yetişmiş

7 Harfli Kelimeler

Yetinme, Yetirme, Yetişek, Yetişen, Yetişim, Yetişir

5 Harfli Kelimeler

Yetik, Yetim, Yetiz

4 Harfli Kelimeler

Yeti

Bazı YETİ ile başlayan kelimelerin Sözlük anlamları


yetişim :

TDK:
isim, eğitim bilimi Öğretmen olabilmek için alınan mesleki eğitim derslerinin bütünü, formasyon
"Yetişimi güçlü bir genç."

yetiştirmek :
TDK:
1. -i, -e Birini, bir şeyi gitmekte veya gitmek üzere olan bir kimse veya şeye ulaştırmak, ulaşmasını sağlamak
2. Vaktinde hazır olmasını sağlamak, tamamlamak, bitirmek
"Kitabı önümüzdeki aya yetiştireceğim."
3. Birini gerekli bir iş için tam zamanında bir yere götürmek
"Hastayı doktora yetiştirmek."
4. nsz Üretmek, büyütmek, geliştirmek
"Evlerinin bahçesinde bir iki elma, erik ağacı yetiştirirler." - N. Cumalı
5. İletmek, duyurmak
6. Sağlayıp vermek
"Sigara yakmak isteyenlere kibrit yetiştirir." - H. Taner
7. -i Yetmesini sağlamak
"Cephemiz susuz, kuru ekmek ve benzini güç yetiştiriyoruz." - F. R. Atay
8. -i Aceleyle ulaştırmak
9. -e Söylenmemesi gereken bir şeyi birine hemen söylemek
"Hiç kalır mı? Ertesi gün valiye yetiştirdiler." - M. Ş. Esendal
10. -i Çocuğun gelişip büyümesine özen göstermek
"Munise yi güzel ahlaklı bir kadın olarak yetiştirecektim." - R. N. Güntekin
11. -i Eğitim, öğrenim sağlamak

YETİ ile başlayan kelimelerin geçtiği bazı kitap isimleri


Gül Yetiştiren Adam - Yazar: Rasim Özdenören
Gül Yetiştiren Adam Rasim Özdenören - Yazar: Mehmet Nezir...
Yetim Kalacak Küçük Şeyler - Yazar: Oya Baydar
Gül Yetiştiren Adam Rasim Özdenören - Yazar: Mehmet Nezir...
İnsan Yetiştiren Ağaçlar - Yazar: M.Mustafa...
Keçeci Ahi Baba ve Zaviyesinden Yetişen Ünlü Kişiler - Yazar: Sabri Yücel
Hayata Yetişmek - Yazar: Aslı Solakoğlu
Yetim Türk, Öksüz İslam - Yazar: Ali Duru

YETİ ile başlayan kelimelerin geçtiği Ayetler


MAİDE - 110: Allah o zaman şöyle diyecek: «Ey Meryem oğlu İsa! Sana ve annene (verdiğim) nimetimi hatırla! Hani seni mukaddes ruh (Cebrail) ile desteklemiştim; (bu sayede) sen beşikte iken de yetişkin çağında da insanlarla konuşuyordun. Sana kitabı (okuyup yazmayı), hikmeti, Tevrat ve İncil'i öğretmiştim. Benim iznimle çamurdan, kuş şeklinde bir şey yapıyordun da ona üflüyordun, hemen benim iznimle o bir kuş oluyordu. Yine benim iznimle anadan doğma körü ve alacalıyı iyileştiriyordun. Ölüleri benim iznimle (hayata) çıkarıyordun. Hani İsrailoğullarını (seni öldürmekten) engellemiştim; kendilerine apaçık deliller (mucizeler) getirdiğin zaman içlerinden inkâr edenler, «Bu, apaçık bir sihirden başka bir şey değildir» demişlerdi.
NEBE - 14, 15, 16: Size tohumlar, bitkiler, (ağaçları) sarmaş dolaş olmuş bağlar bahçeler yetiştirmek için üstüste yığılıp sıkışan bulutlardan şarıl şarıl akan sular indirdik.
BAKARA - 220: Dünya ve ahiret hakkında (lehinize olan davranışları düşünün ve ona göre hareket edin). Sana yetimler hakkında soruyorlar. De ki: Onları iyi yetiştirmek (yüz üstü bırakmaktan) daha hayırlıdır. Eğer onlarla birlikte yaşarsanız, (unutmayın ki) onlar sizin kardeşlerinizdir. Allah, işleri bozanla düzelteni bilir. Eğer Allah dileseydi, sizi de zahmet ve meşakkate sokardı. Çünkü Allah güçlüdür, hakîmdir.

Kelime Bulma Motoru