YOĞ ile başlayan kelimeler

Başında YOĞ harfleri bulunan 44 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

16 Harfli Kelimeler

Yoğunlaştırılmış

14 Harfli Kelimeler

Yoğunlaştırıcı, Yoğunlaştırmak

13 Harfli Kelimeler

Yoğunlaştırma, Yoğunlukölçer, Yoğurttatlısı

12 Harfli Kelimeler

Yoğurtçiçeği

11 Harfli Kelimeler

Yoğaltılmak, Yoğunlaşmak, Yoğunlaşmış, Yoğunluğuna, Yoğurtçuluk, Yoğurtlamak, Yoğuşturucu

10 Harfli Kelimeler

Yoğaltılma, Yoğunlaşma, Yoğurthane, Yoğurtlama

9 Harfli Kelimeler

Yoğaltıcı, Yoğaltmak, Yoğrulmak, Yoğrumsal, Yoğurtmak, Yoğurtotu

8 Harfli Kelimeler

Yoğalmak, Yoğaltım, Yoğaltma, Yoğrulma, Yoğunlaç, Yoğunluk, Yoğurmak, Yoğurtçu, Yoğurtlu, Yoğurtma

7 Harfli Kelimeler

Yoğalma, Yoğanak, Yoğurma, Yoğurum

6 Harfli Kelimeler

Yoğruk, Yoğrum, Yoğurt

5 Harfli Kelimeler

Yoğçı, Yoğun

3 Harfli Kelimeler

Yoğ

Bazı YOĞ ile başlayan kelimelerin Sözlük anlamları


yoğrulmak :

TDK:
1. nsz Yoğurma işi yapılmak veya yoğurma işine konu olmak
2. Özellikleri, nitelikleri birbirine karıştırılmak
"Şiiri, benim dimağım için yoğrulmamış olmakla beraber ben de, onu çocukluğumda sevdim ve aradım." - H. S. Tanrıöver
3. Metal kap bir yere çarparak bir yanı eğrilmek, yamulmak
4. Bazı konularla sürekli uğraşma sonucu deneyim sahibi olmak
"Bu problemler içinde yoğruldu."

yoğunlaşma :
TDK:
1. isim Yoğunlaşmak işi, konsantrasyon
2. fizik Havanın nem bakımından doyma noktasını aşmasına bağlı olarak havadaki su buharının sıvı veya katı duruma geçmesi
3. kimya Bir karışımın bileşimindeki sıvıyı yitirerek daha koyu kıvama gelmesi

yoğunlaştırmak :
TDK:
-i Yoğun duruma getirmek, teksif etmek

Kelime Bulma Motoru