Z ile başlayan 6 harfli kelimeler

Başında Z harfi bulunan 6 harfli 93 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

6 Harfli Kelimeler

Zabıta, Zabyan, Zabzab, Zadegi, Zafran, Zağara, Zahire, Zahmet, Zahter, Zakkum, Zaleme, Zamana, Zamane, Zamanı, Zambak, Zambur, Zamklı, Zanaat, Zanbak, Zangaç, Zangoç, Zaping, Zarfçı, Zarflı, Zarplı, Zaruri, Zatlar, Zatüre, Zaviye, Zavurt, Zayiat, Zayiçe, Zeamet, Zeba­n, Zecren, Zedeli, Zekalı, Zekice, Zembil, Zemzem, Zencir, Zengin, Zeplin, Zerrin, Zevaid, Zevali, Zevkli, Zevrak, Zevzek, Zeybek, Zeyrek, Zeytin, Zıbıdı, Zıkkım, Zılgıt, Zımnen, Zındık, Zıpçık, Zıpkın, Zıpzıp, Zırhlı, Zırlak, Zırnık, Zırzop, Zıtlık, Zıvana, Zıynak, Zıypak, Zibidi, Zifiri, Zihnen, Zikzak, Zillet, Zilsiz, Zilyet, Zimmet, Zincir, Zindan, Zinhar, Ziraat, Ziraks, Zirkon, Zirzop, Ziyade, Ziyalı, Ziynet, Zodyak, Zoolog, Zoraki, Zorluk, Zuhuri, Zulmet, Züğürt

Bazı Z ile başlayan 6 harfli kelimelerin eş anlamlıları


zabıta : kolluk, polis, gergöz
zabyan : ağaç
zafran : safran
zahmet : sıkıntı, güçlük, yorgunluk, eziyet, meşakkat, zorluk, rahatsızlık, çile, tar, terim
zakkum : zakkumgillerden, ağı ağacı, ağı çiçeği, zakkumgiller
zambur : kambur zambur
zanaat : sınaat, sanat
zanbak : zambak
zangaç : topal
zaping : geçgeç
zarflı : mazruf
zatlar : zevat
zavurt : avurt zavurt etmek
zayiat : yitikler, kayıplar, yitik
zayiçe : yıldızların
zecren : zorlayarak, yasaklayarak, zorla
zedeli : zedelenmiş
zembil : kazevi
zemzem : zemzem suyu
zengin : gösterişli, parası, varlıklı, verimli, varsıl, akbay, atlığ, barlı, bay, bayıtmış, bayraç, bey

Bazı Z ile başlayan 6 harfli kelimelerin Sözlük anlamları


zeplin :

TDK:
isim Hava gemisi

zıkkım :
TDK:
1. isim Zehir, ağı
2. İçki ve sigara gibi zararlı alışkanlıklar için kullanılan bir söz
"Bu zıkkım haramdır, insana zararı vardır." - M. Ş. Esendal
3. Sıkıntı veren kimse veya şey

zincir :
TDK:
1. isim Birbirine geçmiş bir sıra metal halkadan oluşan bağ
2. Art arda gelen şeylerin oluşturduğu dizi
"Otomobillerin bitmez tükenmez zinciri üzerinden geçiyor." - A. İlhan
3. Taşıtların kar veya buzda kaymaması için tekerleklerine takılan alet
4. Altın veya gümüşten yapılmış takı
5. Hükümlülerin eline, ayağına vurulan demir bağ
"Elleri, ayakları kalın baklalı zincirle bağlı biçarenin." - R. Enis

Z ile başlayan 6 harfli kelimelerin geçtiği bazı kitap isimleri


Kusursuz Plan - Zoraki Gelin Serisi 2 - Yazar: Fatih Murat Arsal
Zeliş (Tütün Zamanı 1) - Yazar: Necati Cumalı
Gitme Zamanı - Yazar: Aret Vartanyan
Devir-Dilsiz Kuğular Zamanı - Yazar: Ece Temelkuran
Aşk Zamanı - Yazar: Necib Mahfuz
Tik Tak, Zamanı Donduran 7 Hikaye - Yazar: Kolektif
Erguvan Zamanı - Yazar: Ahmet Erol
Melekler Zamanı - Yazar: Fatma Erdek
Şehrin Ahşap Zamanı - Yazar: Kadir Üredi
Ayın Parlak Zamanı - Yazar: Sare Çizmecioğlu

Z ile başlayan 6 harfli kelimelerin geçtiği Ayetler


MAİDE - 60: De ki: Allah katında yeri bundan daha kötü olanı size haber vereyim mi? Allah'ın lânetlediği ve gazap ettiği, aralarından maymunlar, domuzlar ve tâğuta tapanlar çıkardığı kimseler. İşte bunlar, yeri (durumu) daha kötü olan ve doğru yoldan daha ziyade sapmış bulunanlardır.
RAD - 8: Her dişinin neye gebe kalacağını, rahimlerin neyi eksik, neyi ziyade edeceğini Allah bilir. Onun katında her şey ölçü iledir.

Kelime Bulma Motoru