Z ile başlayan 7 harfli kelimeler

Başında Z harfi bulunan 7 harfli 82 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

7 Harfli Kelimeler

Zabitan, Zabtiye, Zaçyağı, Zadegan, Zadelik, Zafiyet, Zağanos, Zağarcı, Zağlama, Zahirde, Zahiren, Zaireli, Zalimce, Zamanla, Zamanlı, Zambiya, Zampara, Zaparta, Zappino, Zaptiye, Zarafet, Zararlı, Zargana, Zarılık, Zarifçe, Zaruret, Zatürre, Zavallı, Zedesiz, Zehirli, Zekasal, Zekavet, Zelzele, Zemheri, Zeminde, Zeminli, Zencerf, Zendost, Zenneci, Zephiye, Zerafet, Zerdali, Zerdeva, Zevahir, Zevdeli, Zeveban, Zevksiz, Zeytuni, Zıbarma, Zımbalı, Zımpara, Zıplama, Zıravut, Zırdeli, Zırhsız, Zırıltı, Zırlama, Zırtlak, Zihayat, Zihince, Zihinli, Zihniye, Zilkade, Ziyadar, Ziyafet, Ziyaret, Ziyasız, Zooloji, Zoospor, Zoralım, Zorbaca, Zorgulu, Zorlama, Zorunlu, Zottiri, Zuhurat, Zurnacı, Zurnapa, Zührevi, Zükurat, Zülüflü, Zümrüdi

Bazı Z ile başlayan 7 harfli kelimelerin eş anlamlıları


zabtiye : zaptiye memuru
zaçyağı : karaboya
zadegân : soylular, aristokrasi
zafiyet : dermansızlık, arıklık, zayıflık, güçsüzlük
zahirde : görünüşte
zahiren : görünüşte
zalimce : acımasızca, zalimane
zaparta : saparta
zappino : geçgeç
zarafet : zariflik, incelik, güzellik
zararlı : dokuncalı, muzır, tahripkâr, almak, işler becermek, kötü, olumsuz, pis
zarılık : feryat, figan
zarifçe : hoşça, güzelce, zarifane
zaruret : gereklilik, sıkıntı, yoksulluk, mecburiyet, zorunluluk, zorunluk, fakirlik, mefkaret
zatürre : sancı, batar, zatüre
zekâvet : zeyreklik, zekâ
zelzele : deprem
zemheri : kara kış
zencerf : zincifre
zendost : zampara, kadıncıl
zevahir : görünüm, dışyüz

Bazı Z ile başlayan 7 harfli kelimelerin Sözlük anlamları


zampara :

TDK:
sıfat Sürekli kadın peşinde koşan, kadınlara düşkün (erkek), kadıncıl, keskin, zendost
"Onlar da sana seksen zamparayla boynuz taktırdılar ya." - H. R. Gürpınar

zırhsız :
TDK:
sıfat Zırhı olmayan

ziyafet :
TDK:
isim Eğlenmek veya bir olayı kutlamak amacıyla birçok kimsenin bir araya gelerek yedikleri yemek, şölen, toy (II)
"Padişahın bu ziyafetlere bazen cesim saltanat kayıkları ile de geldiği olurdu." - A. H. Çelebi

Z ile başlayan 7 harfli kelimelerin geçtiği bazı kitap isimleri


Zavallı Çocuk - Yazar: Namık Kemal
Zarafet - Audrey Hepburn'ün Hayatı - Yazar: Donald Spoto
Zavallı - Gerçek Kimin Umrunda - Yazar: Timur Soykan
Zavallı Çocuk - Yazar: Namık Kemal
Vatan Yahut Silistre - Zavallı Çocuk - Karabela - Yazar: Namık Kemal
Zavallı Necdet - Yazar: Safvet Nezihi...
Andersen'in Zavallı Torunu - Yazar: Ahmet Bülent...
Zavallı Necdet - Yazar: Saffet Nezihi

Kelime Bulma Motoru