Z ile başlayan 7 harfli kelimeler

Başında Z harfi bulunan 7 harfli 82 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

7 Harfli Kelimeler

Zabitan, Zabtiye, Zaçyağı, Zadegan, Zadelik, Zafiyet, Zağanos, Zağarcı, Zağlama, Zahirde, Zahiren, Zaireli, Zalimce, Zamanla, Zamanlı, Zambiya, Zampara, Zaparta, Zappino, Zaptiye, Zarafet, Zararlı, Zargana, Zarılık, Zarifçe, Zaruret, Zatürre, Zavallı, Zedesiz, Zehirli, Zekasal, Zekavet, Zelzele, Zemheri, Zeminde, Zeminli, Zencerf, Zendost, Zenneci, Zephiye, Zerafet, Zerdali, Zerdeva, Zevahir, Zevdeli, Zeveban, Zevksiz, Zeytuni, Zıbarma, Zımbalı, Zımpara, Zıplama, Zıravut, Zırdeli, Zırhsız, Zırıltı, Zırlama, Zırtlak, Zihayat, Zihince, Zihinli, Zihniye, Zilkade, Ziyadar, Ziyafet, Ziyaret, Ziyasız, Zooloji, Zoospor, Zoralım, Zorbaca, Zorgulu, Zorlama, Zorunlu, Zottiri, Zuhurat, Zurnacı, Zurnapa, Zührevi, Zükurat, Zülüflü, Zümrüdi

Bazı Z ile başlayan 7 harfli kelimelerin eş anlamlıları


zaçyağı : karaboya
zadegân : soylular, aristokrasi
zadelik : zadegî
zafiyet : dermansızlık, arıklık, zayıflık, güçsüzlük
zağlama : kılağılama
zalimce : acımasızca, zalimane
zamanla : giderek
zambiya : tanzanya, malavi, mozambik, zimbabve, botsvana
zampara : çapkın, abu, kadıncıl, zendost
zappino : geçgeç
zarafet : zariflik, incelik, güzellik
zararlı : dokuncalı, muzır, tahripkâr, almak, işler becermek, kötü, olumsuz, pis
zarılık : feryat, figan
zarifçe : hoşça, güzelce, zarifane
zaruret : gereklilik, sıkıntı, yoksulluk, mecburiyet, zorunluluk, zorunluk, fakirlik, mefkaret
zatürre : sancı, batar, zatüre
zavallı : mutsuz

Bazı Z ile başlayan 7 harfli kelimelerin Sözlük anlamları


zamanlı :

TDK:
1. sıfat, müzik Zamanı olan
"Üç zamanlı ölçü."
2. zarf Uygun bir zamanda

zilkade :
TDK:
isim Ay takviminin on birinci ayı

zorgulu :
TDK:
sıfat, ruh bilimi Davranışları uygunsuz ve yersiz olmasına karşın bunları yapmak için önüne geçilmez bir zorgu duyan (kimse)

Z ile başlayan 7 harfli kelimelerin geçtiği bazı kitap isimleri


Zavallı Çocuk - Yazar: Namık Kemal
Zavallı - Gerçek Kimin Umrunda - Yazar: Timur Soykan
Zavallı Çocuk - Yazar: Namık Kemal
Vatan Yahut Silistre - Zavallı Çocuk - Karabela - Yazar: Namık Kemal
Zavallı Necdet - Yazar: Safvet Nezihi...
Andersen'in Zavallı Torunu - Yazar: Ahmet Bülent...
Zavallı Necdet - Yazar: Saffet Nezihi

Z ile başlayan 7 harfli kelimelerin geçtiği Ayetler


BAKARA - 256: Dinde zorlama yoktur. Artık doğrulukla eğrilik birbirinden ayrılmıştır. O halde kim tâğutu reddedip Allah'a inanırsa, kopmayan sağlam kulpa yapışmıştır. Allah işitir ve bilir.

Kelime Bulma Motoru