Z ile biten 11 harfli kelimeler

Sonunda Z harfi bulunan 11 harfli 101 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

11 Harfli Kelimeler

Aldatılamaz, Angajmansız, Aydınlatmaz, Babalarımız, Bağlantısız, Bisikletsiz, Ciddiyetsiz, Çağrışımsız, Çalkantısız, Çarpıntısız, Çekirdeksiz, Çetrefilsiz, Değerbilmez, Dehşetengiz, Devşirimsiz, Disiplinsiz, Dolambaçsız, Döllenmesiz, Düşünülemez, Elektriksiz, Farkındayız, Gıllıgışsız, Gıllügişsiz, Gösterişsiz, Hakaretamiz, Hastalanmaz, Hatırbilmez, Hatırlanmaz, Haysiyetsiz, Hayvancağız, Hazırlıksız, Hemodiyaliz, Hizmetçisiz, Hoparlörsüz, Hürriyetsiz, İçtenliksiz, İnanmayınız, İstikrarsız, Kadirbilmez, Kaldırımsız, Kalsiyumsuz, Kapasitesiz, Karaktersiz, Kargasekmez, Karşılıksız, Katlanılmaz, Kavranılmaz, Kavrayışsız, Kayanyıldız, Kıprayışsız, Kıvılcımsız, Klorofilsiz, Koparılamaz, Koruyucusuz, Kukuletasız, Kullanılmaz, Kullanışsız, Kumandansız, Madenkırmız, Merdümgiriz, Merhametsiz, Meşakkatsiz, Meymenetsiz, Milliyetsiz, Muhafazasız, Muhatarasız, Mukabelesiz, Mukavelesiz, Muvazenesiz, Mübalağasız, Mürüvvetsiz, Müsamahasız, Orkestrasız, Pazarlıksız, Peştemalsız, Plajiyoklaz, Salıncaksız, Saltanatsız, Sandalyesiz, Sarsıntısız, Saygıbilmez, Sezaryensiz, Sızlanmasız, Sözgötürmez, Sözleşmesiz, Şahsiyetsiz, Tabiiyetsiz, Tahammülsüz, Takımyıldız, Tartışılmaz, Tebessümsüz, Tekerleksiz, Tereddütsüz, Teşkilatsız, Titreşimsiz, Toleranssız, Töretanımaz, Vazgeçilmez, Yapmacıksız, Yardımcısız, Yeldirmesiz

Bazı Z ile biten 11 harfli kelimelerin eş anlamlıları


angajmansız : bağlantısı
aydınlatmaz : sönmek
babalarımız : bizden
ciddiyetsiz : lâubali, gayriciddî
çekirdeksiz : alyuvar
dehşetengiz : korkunç, ürkünç
disiplinsiz : baskısız
farkındayız : atma recep, din kardeşiyiz
gıllıgışsız : gıllügişsiz
hastalanmaz : olumsuz fiil
hayvancağız : hayvancık
hemodiyaliz : kansüzüm
içtenliksiz : samimiyetsiz
inanmayınız : domuz derisi post olmaz, eski düşman dos
kadirbilmez : değerbilmez
katlanılmaz : yenilir yutulur gibi değil
kavrayışsız : anlayışsız, kafasız, kaz kafalı
kayanyıldız : akanyıldız
kıprayışsız : kıpırtısız
klorofilsiz : bakteri, mantarlar
koparılamaz : burun yüzden düşmez, kösele gibi
meşakkatsiz : sıkıntısız
meymenetsiz : uğursuz, suratsız, kılıksız, huysuz
mukavelesiz : sözleşmesiz
müsamahasız : hoşgörüsüz, toleranssız
saltanatsız : gösterişsiz, görkemsiz
sarsıntısız : sarsılmayan
tartışılmaz : ağanın eli tutulmaz, tartışma götürmemek
tekerleksiz : kondisyon bisikleti
tereddütsüz : duraksamasız, duraksamadan
titreşimsiz : ötümsüz
toleranssız : hoşgörüsüz, müsamahasız
töretanımaz : immoral
vazgeçilmez : elzem, mübrem
yapmacıksız : samimî

Bazı Z ile biten 11 harfli kelimelerin Sözlük anlamları


değerbilmez :

TDK:
isim Değeri olan şeyleri, kimseleri korumayan veya saymayan, iyilikbilmez kimse, kadirbilmez

gıllıgışsız :
TDK:
sıfat Gizli amacı olmayan, inandırıcılık ve kandırıcılıktan uzak
"Ne kadar dürüst ve gıllıgışsız olduğuna çok örnekler verebilirim." - H. Taner

hayvancağız :
TDK:
isim Kendisine şefkat ve acıma duyulan hayvan, hayvancık

Z ile biten 11 harfli İlçe isimleri

Ağrı Merkez (Ağrı)
Bolu Merkez (Bolu)
Kars Merkez (Kars)
Ordu Merkez (Ordu)
Rize Merkez (Rize)
Uşak Merkez (Uşak)

Kelime Bulma Motoru